Wednesday, May 27, 2009

Vejce a my

Kdo háže vejci po komkoli, nevyjadřuje svým aktem malost jeho, nýbrž malost svou, neb bojuje proti jeho neslušnosti neslušností jinou. Dokud lidé sami budou nízcí a chovat se jako na fotbale, bude stejná i naše politická scéna. Kdo z nás by si po sobě nechal za své chyby třeba v práci házet vejci? Jak by se komukoli líbilo, kdyby se po něm lidé vozili ze sportu a pro dobrý pocit odplaty a falešného povyšování? Ale my si zřejmě raději dále budeme dupat po bábovičkách.
Ten, jenž rozhodně není stoupencem strany, jejíž člen byl hlavním terčem, a jenž také před lety jednou vejcem hodil a ví, že to nic nevyřešilo.

Tuesday, May 19, 2009

 

Hlavní nádraží v Praze. Davy lidí čekají pod vhodně umístěnými světelnými tabulemi na informace o nástupišti, a bezděčně tak blokují hlavní průchod k nástupištím. Vlevo část černého boxu 10x10 metrů s užitečnými hracími automaty namísto hloupostí jako je čekárna apod. Příjemné každodenní dojíždění, díky ČD!
Posted by Picasa

Sunday, May 17, 2009

 


Fuzzy: údolí Botiče u Pitkovic, náhodná rotace;-)
Posted by Picasa