Tuesday, November 4, 2014

Pane, z toho titulu, prezidente,

každý si občas potřebuje ventilovat své komplexy, ale činí-li tak president republiky živě z rádia v rámci tradice Hovorů z Lán, je to smutné. President by měl jít příkladem, a tak je neomluvitelné, mluví-li jako hulvát. Z následných reakcí Hradu je zřejmé, že nejste schopen sebekritiky ani omluvy. Nejste tak presidentem dolních deseti milionů, jak jste s oblibou tvrdil, ale toliko jednoho dolního člověka, totiž Vás. Toto však také můžete činit nejlépe sám třeba zase někde v chaloupce na Vysočině. Zauvažujte o tom, prosím. Váš nevolič

No comments: